สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเอง

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่า เป็นอุปกรณ์ในการโอนถ่ายข้อมูลลายนิ้วมือ มาเป็นข่าวสารดิจิทัล

การใช้งาน

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้รับการไว้ใจอย่างเป็นวงกว้าง ในทุกสังคม ได้แก่ ทางวงจรรักษาความปลอดภัย รายงานช่วงเวลาปฏิบัติงาน วงจรฐานข่าวทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ได้แก่

การชี้ระบุร่างกาย โดยอาศัยหลักที่ว่าลายพิมพ์นิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน

การชดเชยการใช้บัตร เป็นต้นว่า บัตร ATM, Credit card, Smart card

หลักการดำเนินงานสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

จุดดีของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือเป็นลักษณะ Optical เซ็นเซอร์ คุณลักษณะสูง ที่วางนิ้วเป็นกระจกทนรอยขีด, น้ำมัน,สารเคมีต่างๆ ( High quality optical sensor )

• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ใช้ algorithm ลักษณะชี้เอกลักษณ์ของลายพิมพ์นิ้วมือ (Minutiae recognition) ที่ตรงเผงมากที่สุด

สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือทำให้ไม่มีอุปสรรคกำหนดลายนิ้วมือผิดตัวเมื่อใช้กับจำนวนรวมคนเยอะๆ

(Powerful and accurate algorithm (Based on Minutiae recognition)

• สกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือใช้ได้กับตัวเลขผู้ใช้งานได้มากสุด 4000 คน(ต่อ 2 ลายนิ้วมือ) โดยที่ความเร็วไม่ลด

(High Performance (Up to 4000 user identification)

• สกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือเครื่องสแกนนิ้วมือสแกนพร้อมกับวิเคราะห์ลายนิ้วมือได้ทันทีทันใด มั่นคง ไม่รวนเมื่อใช้ในช่วงเวลายาวๆ

(Fast recognition ( Verification time/identification time)

วิธีการการปฏิบัติงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 1.ตรวจภาพลายนิ้วมือ

หน้าที่ของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อเองหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขบวนการที่ 2.กรองภาพกับสะสมสีของ Pixel ภาพลายนิ้วมือเป็น ขาว/ดำ ไม่ก็ 0,1

การทำงานของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือกรรมวิธีที่ 3.เกลี่ยทิวภาพลายนิ้วมือให้น้อยลง เป็นเหตุให้ ความจุข่าวสารลดน้อยลงด้วย

หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 4.แสดงจุดที่ เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นพื้นที่เส้นนูนหรือว่าสัน(ridge)

การทำงานของสกรีนเสื้อสกรีนเสื้อยืดหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือขั้นตอนที่ 5.ดึงจุดที่เป็น คุณสมบัติเฉพาะทั้งสิ้นออกมา

หน้าที่ของสกรีนเสื้อรับสกรีนเสื้อหรือที่เรียกว่าเครื่องสแกนนิ้วมือกระบวนการที่ 6.ตรวจทานลายพิมพ์นิ้วมือเมื่่อมีการสแกนลายนิ้วมือ